Vikingagården Gunnes gård – Ett friluftsmuseum i Upplands Väsby

Vikingagården Gunnes Gård är en rekonstruktion av en vikingatida gård från början av 1000-talet e Kr, får vi berättat av mannen som håller i dagens visning. Gården är vackert beläget i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna. Man färdas verkligen tillbaka till Vikingatiden och vår äldsta son känner igen sig i mycket som de har läst i skolan. Gunnes gård började anläggas 1989 på initiativ av Stockholms läns museum och är idag ett fint friluftsmuseum. På Gunnes gård finns bronsåldersrösen, gravfält från järnåldern och flera runstenar. En av runstenarna berättar – ”Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru”. Gunnes gård är uppkallad efter den runstenen.  
Vi är på plats några minuter före 11, när deras visning börjar. Vi är nästan ensamma där och har möjlighet att ställa frågor och få veta allt vi vill om gården. Vi strosar omkring både inne i de små husen som finns på gården liksom ser hur man levde och vad man gjorde på vikingatiden.

Djur på gården

På Gunnes gård finns flera djur – precis som på en vikingatida bondgård. Deras djur är utvalda för att spegla livet på en gård under vikingatiden. Dessa djur tros ha varit vanliga på gårdarna i området vid den här tiden. Vi stötte bara på höns och grisar. Grisarna på gården är av rasen Linderödssvin. Det är Sveriges enda oförädlade lantras. Linderödssvin finns med i Jordbruksverkets handlingsplan för hotade svenska husdjursraser med bevarandeansvar. Deras grisar heter Ottar och Ingvar. Deras höns är av rasen Bjurholmshöns. Rasen är en rest av de små lantrashöns som var vanliga i bondesamhället i Västerbotten.  De har även kor och får, men de såg vi inte till när vi besökte gården.

Öppettider

April–maj: Lördag och söndag 10.00–16.00.  Varje lördag har de en kort gratis visning kl. 11.00. Juni-augusti: Tisdag till söndag 10:00-16:00 Parkeringar finns precis intill. Man får promenera några hundra meter. Det är även gratis att besöka det.

Hitta hit

Vikingagården Gunnes gård ligger i Upplands Väsby, cirka 25 kilometer norr om Stockholm.

Besöksadress: Ryttargatan 270, Upplands Väsby.

Spana också in

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.