Flyga med barn – 10 vanliga frågor och svar

Jag har hittat en riktigt intressant artikel  om att flyga med barn och de 10 vanligaste frågor och svar kring säkerheten på planet och den tycker jag definitivt passar väldigt bra in här!

Oscars andra flygresa när han var 12 v gammal 🙂

”Många reser med flyg fast var femte  person är flygrädd. Här berättas var det är säkrast att sitta i planet, och allt annat du vill veta innan du reser.

Ingen flyger förmodligen idag utan att fundera kring riskerna.
Mängder av barnfamiljer reser utomlands på semester och skollov. Flertalet av
resorna kommer att ske med flyg.

Tillsammans med Barnens Turistguide presenteras här de tio vanligaste frågorna och svaren om flygets säkerhet. Frågor
som många kanske inte vågat eller haft tillfälle att ställa. Enligt flera
undersökningar är var femte person flygrädd.

Vi märker att det är
många som planerar för vårens resor nu och är fundersamma kring flygets
säkerhet. Kanske är det på grund av att senaste tidens skriverier om tekniska
fel på olika flygplansmodeller
, säger Johnny Åberg, som driver Barnens
Turistguide.

Många av frågorna handlar till exempel om hur man kan göra
sin flygresa säkrare, vilka flygbolag som är bäst och vad de vanligaste risker
är. Barnens Turistguide ger lugnande besked. Säkerhetsriskerna med flyg är
betydligt mindre än att att till exempel åka bil – fast många inte tänker på det
sättet.

De vanligaste frågorna om
flygsäkerhet

1. Vilken sittplats
är säkrast på ett flygplan?

Det korta svaret är: Ingen. Vid en
flygplansolycka där flygplanet skadas allvarligt och en eller flera passagerare
skadas eller dödas är personskadorna beroende av flera faktorer. Några av dem
blir inte uppenbara förrän olyckan sker. Flera olyckstillbud har till exempel
berott på brand eller rökutveckling ombord. Vid dessa tillfällen är möjligheten
till överlevnad relaterad till passagerarnas förmåga att bibehålla lugnet så att
panik kan undvikas och att snabbt avlägsna sig och andra från flygplanet efter
landning.

2. Vilket flygbolag är
säkrast?

Uppenbarligen finns det några stora flygbolag som aldrig har
fått en passagerare dödad i en olycka. Andra har drabbats av flera dödliga
olyckor. Dessa fakta gör inte nödvändigtvis det ena flygbolaget automatiskt
säkrare än det andra men påverkar otvetydigt allmänhetens uppfattning om
säkerhet. Den enskilt viktigaste indikationen på säkerheten i gemen hos ett
flygbolag är hur säkerheten regleras av varje lands motsvarighet till
Luftfartsverket i Sverige. Man kan gott förlita sig på det sunda förnuftet.
Undvik flygbolag som är kända för att inte hålla tidtabellen, får många klagomål
från passagerare och har dålig ekonomi.

3.
Vilken flygplanstyp är säkrast?
Samtliga flygplan av en viss
typ byggs enligt samma säkerhetsnorm. Skulle en viss flygplanstyp vara drabbad
av tillbud utfärdar luftfartsmyndigheterna ett föreläggande om att
flygplanstypen inte får gå i trafik förrän orsakerna utretts och felet rättats
till på alla befintliga exemplar av den aktuella flygplanstypen.

4. Vilken nödsituation är mest sannolik?
Det
finns hundratals ovanliga omständigheter som kan inträffa under en flygtur. För
passageraren är den sannolikt vanligaste nödsituationen den där flygplanet måste
utrymmas genom användning av de uppblåsbara rutschbanorna eller en situation där
man måste andas genom syrgasmask. I de flesta fall evakueras flygplanet i
förebyggande syfte inte på grund av någon akut överhängande fara. Inte heller
användning av syrgasmasker innebär alla gånger att passagerarna svävar i någon
omedelbar fara.

5. Hur förbereder jag
mig för eventuella nödlägen?

Den bästa förberedelsen är att hålla reda på
var nödutgångarna finns, vara beredd att följa kabinpersonalens instruktioner
och att ha kläder som underlättar eller åtminstone tillåter evakuering via
rutschbana. När syrgasmaskerna faller ner skall man först och främst sätta på
sig sin egen mask. Om kabintrycket går förlorat riskerar man att bli medvetslös.
Genom att först ta på den egna masken minskar risken för medvetslöshet innan du
hunnit hjälpa dina barn och andra passagerare med deras masker.

6. Om planet kraschar dör inte de flesta?
Man
kan vara på frågan på mer än ett sätt men en undersökning av olyckor mellan 1978
och 1995 där minst en passagerare förolyckats visar att det fanns 164 olyckor
med dödlig utgång där stora jetflygplan byggda antingen i USA eller i Europa
varit involverade. I 68 fall dog samtliga ombord och i 15 fall mellan 90 och 100
procent av passagerarna. I 37 fall dog färre än 10 procent av passagerarna.
Motsvarande undersökning där propellerplan varit inblandade omfattade 178 fall
med flygplan byggda utanför tidigare Sovjetunionen och Östeuropa. I 108 av
fallen dog samtliga passagerare, mellan 90 och 100 procent i sex fall och i nio
fall färre än 10 procent.

7. Vem är det
som bestämmer om säkerhetshöjande åtgärder?

Tätklungan utgörs av de
civila luftfartsmyndigheterna i ett antal nyckelländer, främst USA,
Storbritannien och Frankrike men även Luftfartsverket i vårt eget land. De tar
initiativ inom områden som konstruktion av flygplan, driftfrågor och
pilotutbildning. I många andra länder har luftfartsmyndigheterna tagit liknande
initiativ. I resten av världen spelar International Civil Aviation Organization
en liknande roll.

8. Vem undersöker
flygplansolyckor?

I de flesta fall är haveriutredningar en fråga antingen
för det land där olyckan inträffade eller för det land där flygplanet var
registrerat. Beroende på olyckans karaktär kan flera organisationer ges en plats
i haverikommissionen. Några instanser i Sverige är Trafiksäkerhetsverket,
Luftfartsverket, det drabbade flygbolaget samt flygplans- och motortillverkarna.
Om det handlar om ett kapardrama finns Rikskriminalen med i bilden.

9. Är flygtrafiken i dag säkrare än den var för
10-20 år sen?

Ödesdigra flygplansolyckor har inte förändrats särskilt
mycket under de 15 senaste åren. Däremot har flygtrafiken under samma tid mer än
fördubblats. Då den relativa frekvensen inte har förändrats betyder det att
antalet olyckor med dödlig utgång har ökat i absoluta tal. Detta som följd av
den ökade trafiken. Om man tittar på den relativa frekvensen har situationen
inte ändrats nämnvärt. Om man ser på antalet olyckor, massmedias bevakning och
allmänhetens oro kan flygtrafiken däremot verka mindre säker.

10. Hur ofta kraschar flygplan?
Om man
definierar ödesdiger krasch på samma sätt som de civila luftfartsmyndigheterna
gör är flygplanskrascher sällsynta. Enligt U.S. National Transportation Safety
Board förekom endast 49 olyckor med dödlig utgång åren mellan 1984 och 1993 med
amerikanska flygbolag och stora passagerarmaskiner (fler än 30 passagerare). Det
största antalet sådana olyckor inträffade 1989 (11 stycken). Det minsta antalet
passagerare omkom 1993 och det största antalet 1985 (526 personer). Mindre
passagerarplan registrerade i U.S.A. var inblandade i olyckor med dödlig utgång
i 59 fall och frekvensen ödesdigra olyckor per miljon flygningar översteg den
för de större maskinerna. ”

Text: Barnens turistguide

Spana också in

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *